Glavni cilji

  • fleksibilnipaketstoritev, ki soodvisne odspecifičnih zahtev posamezne stranke;
  • optimalnelogistične rešitve, ki vodijo do ekonomskih ugodnosti zastranke;
  • natančnaobdelava vseh podatkov;
  • usposabljanje delovnega kadra s ciljem povečanja kakovostiponujenih storitev.