Članstvo

World Cargo Alliance Family
World’s largest and most powerful network of independent freight forwarders – Največja in najmočnejša mreža neodvisnih špediterjev.
Security Cargo Network / SCN/
Global alliance of independent international freight forwarders – Globalno zavezništvo neodvisnih mednarodnih špediterjev.
Pangea Logistics Network
International Freight Network of First Class independent Freight Forwarders – Mreža mednarodnega prevoza blaga First Class neodvisnih špediterjev.
UN Global Compact
Strateška politična iniciativa za poslovne subjekte posvečene usklajevanju svojih operacij in strategij z desetimi univerzalnimi sprejetimi principi iz raznih sektorjev (človeške pravice, delo, življenjske sredine in borbe proti korupciji).