Poslovna etika

World Transport Overseas je od leta 2013 član največje svetovne mreže podjetij z odgovornostjo z več kot 12.000 članic iz več kot 145 držav – United Nations Global Compact.

UN Global Compact je platforma za izmenjavo znanja in izkušenj z aktivnim učenjem, ki jo podpirajo podjetja, organizacije Združenih narodov, poslovna združenja, nevladne organizacije in sindikati, z namenom spodbujanja družbene odgovornosti podjetij in etičnih standardov poslovanja. Preko zavezanosti splošno sprejetih vrednot in z zmanjšanjem negativnih vplivov svojih dejavnosti lahko prispeva k globalizaciji kot pozitivna sila. V tem primeru je zasebni sektor ključnega pomena za doseganje razvojnih ciljev.

Ta pobuda zahteva, da podjetja sprejemajo, podpirajo in osvojijo (v njihovem vplivnem območju) nabor temeljnih vrednot, razdeljenih v štiri glavne kategorije, kot sledi:

Človekove pravice:
Načelo 1: podjetja bi morala podpirati in spoštovati mednarodno priznane človekove pravice; Načelo 2: zagotoviti, da niso vpleteni v kršenje človekovih pravic.

Delo:
Načelo 3: podjetja bi morala podpirati svobodo združevanja in dejansko priznati pravice do kolektivnih pogajanj;
Načelo 4: odprava vseh oblik prisilnega dela;

Načelo 5: učinkovita odprava otroškega dela;
Načelo 6: odprava diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

Okolje:
Načelo 7: podjetja bi morala podpirati previden pristop do okolja;
Načelo 8: prevzemanje pobude za promocijo večje okoljske odgovornosti;
Načelo 9: vzpodbujanje razvoja in razširjanje okolju prijaznih tehnologij.

Boj proti korupciji:
Načelo 10: podjetja bi morala delati proti korupciji v vseh njenih oblikah, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem.